Περιοχή
Χώρα
Περισσότερα κριτήρια Λιγότερα κριτήρια
Επιβεβαίωση
Επιβεβαίωση

Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Τραχώνι Λεμεσού

  • 4 αγγελίες
  • Μέσος όρος 1.470,75 €/τ.μ.

Ξέρεις τι ακίνητο θέλεις; Ζήτησέ το!

Ενημέρωσε τους μεσίτες ότι ψάχνεις για: Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Τραχώνι Λεμεσού

3 από 4 αποτελέσματα με ακριβή τοποθεσία στο χάρτη