Περιοχή
Χώρα
Περισσότερα κριτήρια Λιγότερα κριτήρια
Επιβεβαίωση
Επιβεβαίωση

Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Παρεκκλησιά

  • 18 αγγελίες
  • Μέσος όρος 3.528,83 €/τ.μ.

Ξέρεις τι ακίνητο θέλεις; Ζήτησέ το!

Ενημέρωσε τους μεσίτες ότι ψάχνεις για: Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Παρεκκλησιά

8 από 18 αποτελέσματα με ακριβή τοποθεσία στο χάρτη