Περιοχή
Χώρα
Περισσότερα κριτήρια Λιγότερα κριτήρια
Επιβεβαίωση
Επιβεβαίωση

Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Φιλιάτες

  • 7 αγγελίες
  • Μέσος όρος 1.379,29 €/τ.μ.

Ξέρεις τι ακίνητο θέλεις; Ζήτησέ το!

Ενημέρωσε τους μεσίτες ότι ψάχνεις για: Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Φιλιάτες

5 από 7 αποτελέσματα με ακριβή τοποθεσία στο χάρτη