Περιοχή
Χώρα
Περισσότερα κριτήρια Λιγότερα κριτήρια
Επιβεβαίωση
Επιβεβαίωση

Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Άγιος Δημήτριος

  • 2 αγγελίες
  • Μέσος όρος 611,50 €/τ.μ.

Ξέρεις τι ακίνητο θέλεις; Ζήτησέ το!

Ενημέρωσε τους μεσίτες ότι ψάχνεις για: Πωλήσεις σπιτιών στην περιοχή Άγιος Δημήτριος

1 από 2 αποτελέσματα με ακριβή τοποθεσία στο χάρτη